Tanzimat Dönemi Edebiyatı (Namık Kemal) Vatan Şiri

Namık Kemal (1840 - 1888)

Tanzimat döneminin en önde gelen ismidir.

Edebiyatımızda hürriyet kavramını ilk kullanan edebiyatçıdır.

Şark kültürü ile yetişmiştir.

Divan edebiyatını çok iyi bilir.

Onun getirdiği yenilik klasik divan şiiri nazım şekillerini kullanarak "hürriyet, adalet, vatan, kanun " gibi konuları işlemesidir.

Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı bunun en güzel örnekleridir.

Yazıları Tasvir-i Efkâr'da yayınlanmıştır.

Sonradan Ziya Paşa ile Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

Namık Kemal (1840 - 1888)

Namık Kemal'in şiirleri yanında tiyatro ve romanları da vardır.

Bunlardan Vatan Yahut Silistre, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Kara Bela adlı tiyatro eserleri ve İntibah, Cezmi adlı romanları bilinmektedir.

Namık Kemal her şeyden evvel bir fikir adamıdır.

Özellikle divan edebiyatının fikri yönünü tenkit eden Tahrib-i Harabat adlı makalesi önemlidir.

Tarih alanında da Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Kanije, Renan Müdafaanamesi adlı eserlerini söyleyebiliriz.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !